صفحه اصلی            معرفی ستاد        اخبار            تماشاخانه        آپارات        ارتباط با ما         نقشه سایت
یکشنبه 10 دی 1396 نفت و زندگی


«
نفت و زندگی» نام کتابی است که تاثیر صنعت نفت بر تحولات اجتماعی مناطق نفت خیز(1304-1278 شمسی) را روایت می‌کند.
با کشف نفت در جنوب ایران و تاسیس مراکز صنعتی به ویژه پالایشگاه آبادان، عشایر و روستاییان منطقه به عنوان کارگر در صنعت نفت مشغول به کار شدند. ضرورت تولید و صدور نفت بیشتر در سال‌های جنگ جهانی اول به افزایش تعدادکارگران در شرکت نفت انجامید که نتیجه آن مهاجرت وسیع کارجویان شهری و روستایی از نقاط مختلف کشور به سوی مناطق جنوب غربی ایران بود. شرایط کاری کارگران ایرانی در شرکت نفت که با مدیریت انگلیسی ها اداره می‌شد، فصل جدیدی در تاریخ اجتماعی ایران گشود. اگرچه تاکنون کتاب‌های بسیاری درباره صنعت نفت به نگارش درآمده است، اما به نظر می رسد هنوز پژوهشی جامع در این حوزه صورت نگرفته و به این پرسش که «صنعت نفت چه تاثیری بر تحول حیات اجتماعی در مناطق نفت خیز جنوب داشت؟» پاسخ دقیقی داده نشده است. کتاب حاضر که حاصل چند سال پژوهش ربابه معتقدی نویسنده کتاب است. با پرداختن به مسایلی چون: شرایط زندگی در کار کارگران نفتی و خانواده های آنان از نظرمسکن، بهداشت، آموزش، بررسی زندگی در شرکت-شهرهای مناطق نفت‌خیز، تاثیر صنعت نفت در ایجاد تحول در سبک زندگی مردم و قرار گرفتن جامعه سنتی و عشیره در مسیر تبدیل به جامعه شهری و مدرن را در مناطق نفتی مورد پژوهش قرار داده است.
براساس یافته های این پژوهش، تغییر ساختار جمعین و جابه‌جایی جمعیت براثر مهاجرت به شرکت شهرها و مناطق نفتی، باعث کاهش نقش اجتماعی عشایر در جامعه سنتی و دگرگونی فرهنگی ایجاد فرهنگ و جمعیتی مختلط و درهم آمیخته در مناطق جنوبی ایران شده و با رشد زندگی شهرنشینی، آگاهی سیاسی و سطح آموزش عمومی و تخصصی افزایش یافته است، علاوه بر آن صنعت نفت عامل ایجاد تحول در سبک زندگی و الگوی مصرف و تفکر کارگران نفتی، کارگران خدمات شهری و کسبه مناطق نفت‌خیز جنوب ایران بوده است.
این کتاب 11 فصل دارد که به ترتیب شامل پیش درآمد، تحول جمعیتی در مناطق نفتی، مسایل کارگری در صنعت نفت، بهداشت و سلامت، زندگی زنان و کودکان در مناطق نفتی، مسکن و مهندسی شهری، سال‌های تحول و توسعه، کار و استخدام در مناطق نفتی، بیداری و آگاهی سیاسی، آموزش و برداشت آخر می شود.
^