صفحه اصلی            معرفی ستاد        اخبار            تماشاخانه        آپارات        ارتباط با ما         نقشه سایت
چهارشنبه 10 آبان 1396 ز سوی او...
گسسته کار، مگر او شود مددکارم
چه سود رنج جگرسوز، صابری تا چند
 کنون رواست اگر دل به عشق بسپارم
 مرا نبود به جز آن چه دهر داد مرا
ولیک آنچه که او میکند، سزاوارم
رهین لطف غمم در شبان شیدایی
که بعد ساحت دل گر همی کشد بارم
مگو مسوز که آتش، به جان رسید لهیب
مگو منال چو فریاد در گلو دارم
فتاده در خم طوفان، غریق داند و بس
کجاست زورق مهرش که رو به او آرم
حبیب را نبود رنج، جز که وصلت یار
ز سوی او رساند پیامی از یارم
                           دکتر حبیب اله شریفی- همکار بازنشسته نفت
^