صفحه اصلی            معرفی ستاد        اخبار            تماشاخانه        آپارات        ارتباط با ما         نقشه سایت
چهارشنبه 10 آبان 1396 شعر امتحانشهیدان امتحان دادند و رفتند
رشادتها نشان دادند و رفتند
به وقت امتحانات ریاضی
ریاضتها به جان دادند و رفتند
برای هر قضیه در ریاضی
به خون برهان نشان دادند و رفتند
به جغرافی، ز آب و خاک ایران
به روی نقشه جان دادند و رفتند
به روی هر مدار، نصفالنهاری
به آرش‌ها کمان دادند و رفتند
به روز امتحان علم و ایمان
خط سرخی نشان دادند و رفتند
برای آزمایش در شهامت
شتابان، شمع جان دادند و رفتند
برای هر کلاس درس انشا
به خون، صدها بیان دادند و رفتند
چنان از بر نمودند درس خود را
که درس جاودان دادند و رفتند
به پیشانی چو بستند نام زهرا«س»
 بشارت بر جهان دادند و رفتند
 و رهبر بوسه بر بازویشان زد
به بازوها توان دادند و رفتند
 به ماها که نخواندیم درس ایثار
سوال امتحان دادند و رفتند
 سرودم چون که شعر امتحان را
به من دستی تکان دادند و رفتند

                                                                          رضا زیبایی - فرزند همکار بازنشسته نفت

^