صفحه اصلی            معرفی ستاد        اخبار            تماشاخانه        آپارات        ارتباط با ما         نقشه سایت
چهارشنبه 10 خرداد 1396

نفت ودفاع مقدس
خاطره شماره ۳: نفت شهر
شماره سند: ۲۰۲
مصطفی سهرابی، ساکن نفت شهر

در سال ۱۳۵9، شش روز قبل از شروع جنگ تحمیلی توپخانه دور برد عراق اقدام به گلوله باران شهر" نفت شهر" کرد.

در این اقدام تعدادی از گلوله های توپ به یکی از مخازن نفتی برخورد کرد و منبع نفت دچار حریق گردید و دود و آتش فضای شهر را پوشاند.

برادران کارگر شرکت نفت هم پراکنده به داخل سنگرهای خود رفتند واین حمله  تلفات جانی به همراه نداشت.
در تاریخ 25/6/59 تعداد کمی از برادران ارتش و سپاه با استعانت از خداوند گروه رزمی سپاه نفت شهر را به فرماندهی شهید منوچهر عباسی شکل دادند.
آنان یک قبضه خمپاره ۱۲۰ میلیمتری را بر روی یک دستگاه خودرو سیمرغ شرکت نفت مستقر کردند.

با اولین شلیک گلوله توسط شهید منوچهر عباسی به سوی منبع نفتی شهر نفت خانه عراق  دود و آتش به همراه غریو الله اکبر نیروها به هوا بر خاست.
به دنبال این جریان، ارتش بعث کورکورانه گلوله باران نفت شهر را شدت بخشید و یکی از گلوله ها به نزدیکی خمپاره مستقر شده اصابت کرد و ترکش آن از ناحیه مچ دست چپ مرا مجروح کرد و فورا توسط برادران جهت مداوا به اورژانس بهداری منتقل شدم.

گلوله باران عراق تا روز سقوط نفت شهر ادامه داشت و تیپ ها و لشکرهای عراق از چهار طرف، شهر را محاصره نمودند و تعدادی از برادران سپاه و ارتش هم به اسارت بعثی ها درآمدند.
بعد از قطعنامه ۵۹۸ که نفت شهر بعد از یک اسارت ده ساله دوباره به آغوش میهن بازگشت، برادران شرکت نفت در اولین اقدام خود چاه های نفتی را بازسازی و سریعا تلمبه خانه نفتی را راه اندازی کردند و صدور نفت به کرمانشاه را آغاز نمودند.

در حال حاضر هم برادران شرکت نفت به طور گمنام درآن شهر خالی از سکنه به ماموریت های شبانه روزی خود ادامه می دهند.

خدمات و کمک هایی که در سال ۱۳۵۹ در زمان وقوع جنگ تحمیلی  توسط کارکنان شرکت نفت به سپاه نفت شهر ارائه گردید، در اختیار گذاشتن یک دستگاه خودرو سیمرغ، سه دستگاه ساختمان مسکونی و یک خط تلفن داخلی بود.

^